شینی سرگلکو

شینی سرگلکو

سی دورانه که ی ژینم سه ختی بوو

هه سه سیه که ی تیکه ل به به د به ختی بوو

ده وره ی مندالیم هه تیو وبی که س

بی برا، بی دلسوز، به بی فه ریاد ره س

ده وره ی لاویتیم ویل دشت ودیهات

له بواوقمه یک نان، خه مم تووش ئه هات

ئه میشه پیری و، دووا روژ ر ه شیم

سه رلی شیویاگی وده رده وناخوه شیم

 


ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید