اگر كار دنيا بر عدالت بود.......

 

 

اگر كار دنيا بر عدالت بود.......

 

هر گاه  صحبت از زن و جايگاه مقام مادر مي شود صاحب اين قلم به ياد ديدگاه بلند نظرانه ماموستا هژار مي افتد كه در كتاب چيشتي مجيور مي فرمايد : ((نا زانم له كويم خويندو ته وه ده لي : پياوان بو ناو در كردن حه ول ده ده ن ژنان به فرميسكي چاو نرخهكي دبژيرن     به لي فرميسكي خوشك و ژني من نرخي كي  زور گه وريان بژاردبو،ئه و نرخ بژيره فرميسك هه لوه رانه ش وه ك سه ربازي بي ناو  وان

كه س به هيچيان ناگري به لام له راستي دا پاله واني گه وره ي داستان هه ر ئوانن0

 

-       ئه گه ر كار دنيا له روي عه داله ت بوايه ده بو ايه له جيگه ي كو تا لي پا له واناني ميژو كوته لي دايك و خوشك و ژنه كانيان له ميداني شاراندا به رز كرداياته وه به داخه وه كوا عه داله ت ،؟ كوا دوا كه و تني حقيقه ت

-       دلي ژن هه ر ژنيك ، له نرمي و به زيي دا   د ه ر يايه كي بي بنه و بو هيچ مه له وانيكي بيره ور و شاره زا پهي نه دراوه و هيچ زانايه ك لام وايه وهك هه يه په ي پي نه بردوه خو  دايك هه ر باسي ناكري خواي به زهيي ئه گه ر هه ب دايكه.............وا دياره ملم له فلسه فه با في ناوه كه هيچ له دم و كا ويژي من ناو شيته وه ((چوه  يله  كه خوت چي و شور بات چي))

ماموستا هژار  در كتاب خاطراتش مي گويد پس از 9 سال آ وارگي وقتي در سال 1946 ميلادي به شهر سقز بر گشتم و فر زند چهار ماه ام  نه ساله شده بود ومن نمي دانستم با چه زباني عذر اين اين همه سال دوري را بياورم و انهارا چگونه دلخوش كنم اما همسرم شاكر بود واز من وزمانه هيچ گلا يه اي نداشت

 

منبع:  هه ژار،چيشتي مجيور ، پاريس، 1997 ،چاپي يكم

 

 

 

 

محمد فايق مجيدي

/ 0 نظر / 4 بازدید