101 نکته از کتاب به آموزش بدبین نیستم

 

 

101نکته کلیدی مدیریتی وآموزشی  وتربیتی که در طول 42 سال عمر و23 سال خدمت در آموزش وپرورش ومطالعه  صدها کتاب آموخته ام  و آن را در اولین اثرم با عنوان : (به آموزش بدبین نیستم آورده ام) شاید گلچین این جمله ها ترا نیز فایده ای باشد:

1- آموختم که مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعت های لذت بخش

2- آموختم که پول دار ها کتاب نمی خرند و نمی خوانند و کتاب خوان ها هم پول برای خرید کتاب ندارند

3- آموختم که قیمت انسان از روی معلوماتش سنجیده نمی شود بلکه از سجایای اخلاقی او سنجیده می شود

4-آموختم که مرد افتخار و شهرت میخرد امازن بهایش را می پردازد

5-آموختم که جهنم جایی است که آدم می فهمد با گفتار ورفتارش با دیگران چه کرده استادامه مطلب
 

101نکته کلیدی مدیریتی وآموزشی  وتربیتی که در طول 42 سال عمر و23 سال خدمت در آموزش وپرورش ومطالعه  صدها کتاب آموخته ام  و آن را در اولین اثرم با عنوان : (به آموزش بدبین نیستم آورده ام) شاید گلچین این جمله ها ترا نیز فایده ای باشد:

1- آموختم که مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعت های لذت بخش

2- آموختم که پول دار ها کتاب نمی خرند و نمی خوانند و کتاب خوان ها هم پول برای خرید کتاب ندارند

3- آموختم که قیمت انسان از روی معلوماتش سنجیده نمی شود بلکه از سجایای اخلاقی او سنجیده می شود

4-آموختم که مرد افتخار و شهرت میخرد امازن بهایش را می پردازد

5-آموختم که جهنم جایی است که آدم می فهمد با گفتار ورفتارش با دیگران چه کرده استادامه مطلب 
 
/ 0 نظر / 32 بازدید