((شاهی نه قشبنه ند ))

             له شاره زاکه م پرسی:

  ئه ری شيخك لیره مردوه به ناوی ((به ها ئه ودین محه مه د))نایناسی ؟

نا کا شاهی نه قسبمه ندت نیاز بی ؟

-        به لی خو یه تی.ده چمه زیاره تی .

ته  له فونی بو شه هر دار کرد.گوتی(( مه ر قه د سی کیلو میتر له شار دوره

ده لین چونکه خارجی سنوری شاره ناتوانین (رگه بده ین)گوتم:

به ته له فون پیی به لی کوردیکه میوانی نو سه رانی شوره ویه  ده لی

ئیجازه بدا یا نه دا هه ر ده چم)) ته له فونی کرده وه گوتی:

شه هردا ر ده لی من ده ره قه تی شتی وا نایه م!ئه واتر ومبیلی

خوم نارد. پیی بچن..((له ریگه چاوکم به قه بری ئه میر ئیسماعیلی سامانی که وت...

 ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید