معلم هاتشنه روز معلم نیستند❗️

🔻معلم هاتشنه روز معلم نیستند❗️


🔻همین که برایش جک نسازیم 

همین که برای امرار معاش چند شغله نشود

همین که بعد از بازنشستگی به دنبال شغل دیگر نگردد

همین که هر روز صداوسیما از افزایش حقوق وپرداخت مطالباتش نگوید

همین که صندوق ذخیره اش را خالی نکنند

همین که سهام بانک سرمایه اش را بالا نکشند


همین که کارت طلایی اش را مسی نپندارند

همین که فیلم بر ضدش نسازند


همین که سفیر و وزیر بدانند مدیون زحمات اویند


همین که تعطیلاتش را به رخش نکشند 

همین که پول تصصیح اوراقش را وقتی بعد از یک سال میدهند در صداوسیما ورسانه ها نگویند.

همین ها برایش قدر دانی است دیگر یک روز نمی خواهد 


معلم ها به یک روز قدردانی در سال نیازی ندارند، معلم آفریده شده تا تکیه گاه شود نه متکی باشد، معلم به این حساس نیست که کی و چی کادو می‌گیرد! 


🔻معلم برای مبارزه با ریا وتزویر آمده، برای جهاد، برای سماجت، برای جنگ با غول زندگی، برای نبرد بی وقفه و بی انتها آمده، برای به آرامش رساندن خانواده شاگردانش آمده، برای شکسته شدن غرورش آمده


🔻همین که تبسم را بر لب پدر و مادر شاگردانش ببیند، 


همین که سربلندی شاگردانش را ببیند، 

همین که شاگردانش بتواند به او تکیه کند،

همین که معلم پیر وبازنشسته جوانی خودش را درشاگردانش ببیند،

همین ها برای معلم کافیست

همین ها معلم را خوشبخت می‌کند


🔻معلم آمده تا دیگران را خوشبخت کند، زندگی دهد 

آمده تا شود ستون استوار جامعه، باسد

آمده بسوزد تا روشنایی بخشد، 

هیچ هدیه ای، هیچ کادویی، هیچ گوهر گرانبهایی هیچ معلمی را خوشحال نمیکند مگر آرامش خانوده اش ،فرزندانش وشاگردانش !🔻بهترین هدیه برای یک معلم ، یک تشکر واضح و شفاف به همراه لبخند و ر ضایت و آرامش خانوده اش هست‌ وجامعه اش..


بهترین هدیه برای معلم این است که دولت مردان حقوقش را تمام کمال بدهند همچون معلم در کشورهای پیشرفته و عزتش را وغرورش را نزد خانواده اش نشکنند.

بهترین هدیه این است حقوق اش را کامل بدهند که وقتی فرزندانش بزرگ شدند با افتخار بگوید شماهم معلم شوید نه این که بگوید :اگر فرزندم بخواهد معلم شود سرش را می برم

معلم عزیز تو قلم بردار وادامه اش را بنویس ........  


💠عمرشان دراز و عزتشان افزون باد🙏🌹

🌹روز معلم پیشا پیش به تمام معلمان غیرتمند وطنم مبارک 🌹

/ 0 نظر / 27 بازدید