کابرایه ک به ئینگلیسی

شوله ژوری قاوه خوارد نه وه کابرایه ک به ئینگلیسی دواندی مینش له ت وپه ت جوابیکم ده داوه باسی سه یا حه تی سویس و قومار خانه ی مونا کو وئه و سنتانه ی ده کرد. گوتم:

من پیاویکی فه قیرم هه مو داراییم ناگا ته بیست ملیوندولار؟

-        ئه ی به ستمه زمان جا چون ژیاوی ..

-        چبکه ین ژیان ئه وه یه !

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

/ 0 نظر / 6 بازدید