حلبچه برای کوردهای مظلوم

دهگلان زادگاه من

۱۱ سال پیش


يک شعر کردی مشهور/ شيری به ناوی کوردی

يک شعر کردی مشهور/ شيری به ناوی کوردی    

اگر به تاريخ بنگريد می بينيد که تلخ ترين بمباران شيميايی جهان در شهر کردنشين حلبچه رخ داد. يکی از شاعران کرد شعری در وصف اين جنايت سروده است که بنده آن را با ترجمه ی فارسی خدمت شما عرضه می کنم. اين شعر مشهورترين شعری است که به زبان کردی سروده شده است.

دنيا خه مه ژيان ژانه و شاره که ی به هاری سوور

هيرووشيمای کوردستانه حه له بچه ی دايکی شاره زوور

کورپه بوچکه به لانکه وا مندال به سينکی دايکه وا

بو يادی نه ورووژی ئمسال سووتانه بوين وه کوو زووخال

مه رچ بی هه مووی به رد و داری حه له بچه ی تينی رزگاری

ده کينه خه نجه ری توله ی به ر پيشته ينی کورده واری

اما ترجمه ی اين شعر به فارسی با ذکر اين نکته که هر چند هم ترجمه ی اين شعر قوی باشد نمی تواند مانند متن کردی آن درد ملت کرد را بيان کند و سوز خود را از دست می دهد.

دنيا غم است و زيستن چون درد و شهر ( حلبچه ) بهاری سرخ ( نشانه ی بدبختی ) دارد.

هيروشيمای کردستان است حلبچه مادر منطقه ی شاره زور( شاره زور منطقه ای وسيعی در کردستان است.)

نوزاد کوچک در گهواره ی خود و کودک در آغوش مادرش به بزرگداشت نوروز امسال مانند زغال سوخته شدند.

عقد ( وعده) باشد که تمامی سنگ ها و درختان حلبچه حلبچه ای که تشنه ی آزادی است را يک خنجر کنيم و اين خنجر را برای انتقام ملت کرد در پشتين ( کمربند کردی و شالی که کردها به کمر می بستند و خنجر را در ان غلاف می کردند ) همراه خود خواهيم داشت.

برگرفته از یک وبلاگ کردی با تشکر از نویسنده


 

۰ لایک / ۲ نظر / ۳ بازدید

  

موسي فردي جناب آقاي محمد فايق مجيدي همكار محترم كرد دلاور از لطف شما متشكردم . وبلاگتو زيارت كردم

/ 0 نظر / 38 بازدید