محه مه دو خویندن... هه ژار

دهگلان زادگاه من

۱۱ سال پیش


محه مه دو خویندن...

محه مه دو خویندن...

محه مه د له سابلاغ ده به ر خویندن نرابو. به رواله ت پولی یه که ی ته واو کردبو. به لام هه ر ده تگوت خومم به مندالی .گیل نازیره که ته نانه ت ...

وه ک خه لکی قوره به را زمان لیها توره ...

به دوازده ئاغار عیه تیکان هه بو ...

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

۰ لایک / ۰ نظر / ۲ بازدید

  


/ 0 نظر / 40 بازدید