خیالی آمدی


خیالی آمدی

دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان

تاریخ کتابت : 97/04/27

 

یادداشت شماره 18 

 

#قطر#دوحه

 

برگی زرین از مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

قرن چهاردهم هجری قمری

 

            

خیالی آمدی

احمد خیالی فرزند شیخ محمد شعبان کامی ,از شعرایی است کە بیشتر بە زبان ترکی شعر گفتە واز او دیوانی بە جا ماندە ودر سنە 1304ه.ق.پر امد پرگدشته است سال تولد س را 1266 ه.ق نوشته اند .

هدایه العارفین ج1ص190  
/ 0 نظر / 17 بازدید