ما آموزگار كودكانيم نه آموزگار دروس

ما آموزگار كودكانيم نه آموزگار دروس

راستي در نظام آموزشي مان ما چقدربه اين مساله معتقديم و چقد ر آن را اجرا مي نماييم آيا معلمين ما واقعا آموزگاران كودكانند يا آموزاران دروس .

اگر اموزگاران كودكانند اين همه توجه به امارو ارقام  ودر صد قبولي چيست؟  واين همه حساسيت اوليا براي گرفتن بيست توخالي چيست ؟

اگر آموزگاران كودكاننداين همه بد اموزي و كج آموزي دانش آموزان از كجا نشات ميگيرد

اگر اموزگار دروس نيستيم چرا فقط ارتقا را در گرفتن نمرات خوب وعالي خلاصه مي كنيم

گاهي حساسيت اولياي دانش آموزان را  در جمع هاي خانوادگي مي بينم و رقابت كودكان را برسر نمره گرفتن نگاه مي كنم بسار تاسف ميخورم وازاين كه نمي توانم كاري انجام دهم بسيار متاثر ميشوم

چه بايد كرد ؟

 اين همه گره گشايي وآنهم گرههاي كور بركيسه هاي خالي تاكي ؟ به قول مولانا

عقده را بگشاده گير اي منتهي                     عقده سخت است بر كيسه تهي 

تاخت گذاشتن برسر نمره 20 چه دردي را حل ميكند اين روزها خاطرات شخصيت برگي را گوش ميدادم كه رتبه برتر دانشسراي عالي را دارايران گرفته بود و براي ادامه تحصيل به امريكا مي رود  و ميگويد آنچه را در آن چند سال آموخته بودم به كارم نيامد و دوباره از اول شروع به خواندن كردم

و اين حكايت آن همه بيست توخالي ما در مدارس است  به اين خاطر است آقاي عبد العظيم كريمي در كتاب تربيت وكودك مي گويد : (( ....تا آنجا كه اغلب كودكان به سبك تربيت گل خانه اي در هاله اي از حصارهاي نامرئي گرفتار آمده اند و به نام تربيت از رشد باز مي مانند به نام يادگيري از كشف و خلاقيت محروم مي گردند به نام استقلال روز به روز وابسته تر مي گردند و به نام تقويت اعتماد به نفس خود اتكايي و خود كفايي خود را از دست مي دهند

بدين ترتيب ،فرزندان ما بار مي آيند اما پرورش نمي يابند تغير مي كتتد اما رشد نمي كنند ياد مي گيرند اما خلق نمي كنند آموزش مي بينند اما پرورده نمي شوند انديشه ها را مي آموزند اما در انديشه ورزي ناتوان مي گردند ))

گاهي ما معلمي كتاب كعبه مقصودمان مي شود و هدف غايي مان اين است آنچه را كه در كتاب است بدون تحليل و بررسي به ذهن دانش آموزمان انتقال دهيم  و گاهي هم مي گوييم اگر دانش اموزان بي انگيزه مان كتاب هاي خودشان را هم بخوانند شاهكار كرده اند  ودر دنياي امروز كه گنجينه دانش هر سال چند برابر مي گردد  اين سخن صحيح نيست  چرا كه در آموزش هاي جهاني اين گونه آمده است كه : اثر گذاري بر دانش آموزان بي انگيزه هدف ماست و ما كتاب را واسطه يادگيري مي دانيم

اگر اكنون در جامه مي بينيم فرزندانمان بعد از ازدواج باتحصيلات بالا نمي توانند با اقوام جديد كنار بيايند  نشانه هايي از شكست نظام آموزشي را مي توانيم ببينيم نظام آموزشي كه نسل پرورده اش را براي زندگي با افراد جديد كه به او آشنا مي شوند آماده نساخته است

28/8/84  محمد فايق مجيدي

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید