پارودي شعر حافظ  توسط دانش آموزان يكي از مدارس سنندج

گفتم غم تو دارم گفتا برو به من چه                         گفتم گه ماه من شو  گفتا كه گم شو بچه

گفتم خرم برايت هرچه پفك بخواهي                     گفتا كه من بخواهم هم ماست وهم كلوچه

گفتم ترش رويا كي مي شوي تو شيرين                    گفتا تو كي بديدي شيرين شود هلوچه

گفتم كه گم نمودم دو زاريم چه بد شد                   گفتا كه ديدم آنرا در فاضلاب كوچه

گفتم به يك دو بيتي توصيف كن تو من را                          گفتا كه گردنت چوب كلت يكي تربچه

 

/ 0 نظر / 3 بازدید