اس ام اس هایم sms

دهگلان زادگاه من

۱۱ سال پیش


اس مس هایم smsمن و

من و اسمس هایم این روز ها من و فردین خضری مقدم ، و امیر رحیمی مدیر دبستان شاهد و مظهر حسنی اس ام اس های با مفهوم و موثر برای هم می فرستیم از جمله رحیمی :وقتی خورشید طلوع کرد بهتر است در حال دویدن باشید رحیمی:اگر لیمو ترش دارید از ان لیمو نا د بسازید رحیمی:زندگی مثل یک پیانو ست همهن چیزی را می شنوی که می نوازی مظهر حسنی: 10 در صد دل تنگم 20 درصد به یادتم 30 درصدمی خوامت 40 درصد بی قرارم 50 درصددل نگرانم 60 درصدحواس پرتتم 70 درصددیوانه تم 80 درصد نوکرتم 90 درصددوست دارم 100در صد سر کاری مظهر : در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیر ی کوچکتری فردین خضری مقدم: سین انسان چو خیزد از میان اولا و اخر نماند غیر ان فردین خضری مقدم: اگر نهالی ، گاه باید سر خم کنی تا طوفان بگذرد مظهر :و حال از رحم که صفتی است و هر گز به اجبار پدید نمی اید بلکه چون بارانی لطیف از اسمان بر زمین می بارد فردین خضری مقدم: سنگی که طاقت ضر به های تیشه را ندارد ،تندیس زیبا نخواهد شد از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است فردین خضری مقدم: زند گی تاس خوب اوردن نیست بلکه با تاس بد خوب بازی کردن است ، - حمد – دوستیت زلال مرامت عسل ظاهرت طلا و وجودت نعمت داستتن غنیمت فردین خضری مقدم: مثل خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی فردین خضری مقدم: شاید زند گی ان جشنی نباشد که ما انتظارش را داشتیم اما حالا که به ان دعوت شده ایم بگذار تا می توانیم زیبا بر قصیم فردین خضری مقدم: زند گی اجبار است ، مر گ انتظار است عشق یک بار است ولی یا تو بهترین تکرار است .

/ 0 نظر / 51 بازدید