جملات قصار

جملات قصار

هميشه به ياد داشته باشيد که کمرنگ ترين مرکب ها از قويترين ذهن ها قويترند

علم را به نوشتن زنجير کنيد - امام صادق (ع)

موفقيت مانند دوچرخه سواري استمراري است و نقطه توقف ندارد

چنان براي آينده برنامه ريزي کن که گويي هرگز نميميري و چنان آماده مرگ باش که گويي لحظه هاي آخر عمر را سپري مي کني - امام علي (ع)

انديشيدن آسان است و عمل کردن دشوار. اما مشکل ترين کارها عمل کردن به چيز هايي است که مي انديشيم - ولفگانگ گوته

هيچ چيز محال نيست و هر کاري راهي دارد، اگر به اندازه شايسته اراده داشته باشيم ، به قدر کافي وسايل پيدا مي کنيم - لاروشفوکو

افراد ضعيف الاراده هميشه منتظر معجزات و وقايع خارق العاده هستند، افراد قوي الاراده ، خود خالق معجزات و وقايع خارق العاده هستند - ژان ژاک روسو

آنکه از انجام عملي پشيمان مي شود ، دو برابر بد بخت تر است و دو بار ضعف از خود نشان مي دهد - آرتور شوپنهاور

کار انسان را از سر افکندگي عظيم دور مي کند : افسردگي ، فسق و احتياج - فرانسوا ماري ولتر

آدمي را امتحان به کردار بايد کرد نه به گفتار ، چه اکثر مردم زشت کردار ، نيکو گفتارند - فيثاغورث

آنکه امروز را از دست مي دهد ، فردا را نخواهد يافت، خشبختي آينده در استفاده از زمان حال است - شانينگ

بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد - ساموئل جانسون

براي شناکردن به سمت مخالف جريان رودخانه قدرت و جرات لازم است و الا هر ماهي مرده اي مي تواند از طرف جريان آن حرکت کند - ساموئل اسمايلز

اگر يک سال ثمر از کاري خواستي گندم بکار، واگر دو سال خواستي درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستي مردم را تربيت نما - کنفسيوس

اگر تا کنون چندين بار در کارتان شکست خورده ايد، نگوييد شکست خورده ام، بگوييد تنبلي کرده ام ، زيرا شخص اگر تنبل نباشد هيچوقت شکست نمي خورد

بشر از بدو تولد محکوم به رقابت است، وگر نه محکوم به فنا خواهد شد - اسپونزا

قلاب شما ماهي نگرفت؟ ناله و شکوه معني ندارد، طعمه را تازه کنيد و به شکار مداومت نماييد

انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي زند که خيال مي کند ديگران را فريب داده است - لاروشفوکه

فقير آن نيست که کم دارد، آن است که بيشتر مي طلبد - سرنک

دشمنان تو سه کس هستند: دشمن تو ، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو - امام علي (ع)

زندگاني مانند کودکي است که تا به خواب نرفته بايد گهواره اش را تکان داد - فرانسوا ماري ولتر

زندگي در بهترين شکل آن چيزي جز يک هتل نيست و ما مسافران آن - جيمز هرول

برخي از ملت ها در مواقع خطر بدون اينکه اميدي به پيروزي داشته باشند مي جنگند، چون براي مردم شرافتمند، نابود شدن بهتر از بردگي است - وينستون چرچيل

افکار بزرگ هميشه با مخالفت شديد و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند - آلبرت انشتين

اگر ما اصلا عيب نداشته باشيم از مشاهده اش در ديگران اينقدر خوشحال نمي شديم

مردم حتي وقتي که از شما مي خواهند معايبشان را آشکارا به آن ها بگوييد ، انتظار مديحه سرايي دارند - سامرست موآم

ثروتمندان اکثرا چنينند که بيشترين لذت را از نمايش دادن ثروتشان مي برند - آدام اسميت

اگر روزگاري مقام تو پايين آمد ناراحت نشو، زيرا خورشيد هر روز هنگام غروب پايين مي رود و بامداد روز ديگر بالا مي آيد - افلاطون

براي ثروتمند شدن تنها راه درآمد ثروت کافي نيست، بايد راه خرج کردن را هم به خوبي دانست - بنيامين فرانکلين

سخاوت آن نيست که آنچه را من بيش از تو به آن نياز دارم به من ببخشي ، بلکه آن است که به من ببخشي ، آنچه بيش از من به آن احتياج داري - جبران خليل جبران

بنده آني که در بند آني ، بکوش تا در بند نماني - خواجه عبدالله انصاري

نيکي و بدي را بايد جبران کرد، اما چرا با همان کسي که به ما نيکي يا بدي کرده ؟ - نيچه

انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولي نميتوان شکست داد. - ارنست همينگوي

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري. - آندره ژيد

انسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند که خيال مي‌کند ديگران را فريب داده است. - لارشفوکو

اگر بت‌ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده‌اي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت كه خوي بت‌پرستي را در درون خويش از ميان برداري.  - نيچه

آنکه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌کنند. - نيچه

شما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد.  - ولتر

مدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت، خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد.  - جورج برنارد شاو

مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. - جرج برنارد شاو

يک اراده قوي بر همه چيز غالب مي‌آيد حتي بر زمان. - شاتو بريان

/ 0 نظر / 18 بازدید