گلچيني از خاطرات ماموستا هه ژار


۱۱ سال پیش       گلچيني از    خاطرات ماموستا هه ژار             


                          (بیچوه عه ییاری من )


                                           ( کوردستان)


.سه ر له هه وه له وه شاگرد گارسونیه زوربه خومدا


دشکا مه وه:


به ته قیه وه ئامان وده فرم له پیش موشته ری لا ده برد. به زه شم


به زه شم به خومدا ده هات .


به یتیکی مسته فا به گی کوردیم. ها ته وه بیر:


سه با یارانی مه جلیس گه رده پر سن حالی زارم لیت


                                                              بلی کیشایه مه یخانه دو چاوی بیچوه عه يیاریک بیچوه عه ییاری ئه و شاعیره. به چکه ئاغایه کی لوسکه له بوه . بیچوه عه ییاری من


کوردستان وچه ندین ملیون کوردی لی قه ماوه بوشی بچمه سوچی مه یخانه وله وه ش


ره زیل تربم. جیی شانازیمه


 ئیتر به راستی ئه م به یته شیعره شه رم و


ته قيه ی لا بردم.وزور به راشکاوی کاری خوم ده کرد.


 ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان


 


 


 


 

۰ لایک / ۰ نظر / ۱۲ بازدید

/ 0 نظر / 41 بازدید