قوانین راهنمایی ورانندگی در قطر

قوانین راهنمایی ورانندگی در قطر

يرجى العلم بأن إدارة المرور في قطر أصدرت قانون جديد حول استخدام الحارة الحرة الأيمن.


الدخول في الحارة الرئيسية ( الممر المستقيم) من يمين الحارة الحرة يعرضك لغرامة 1000 ريال قطري + وحجز السيارة ٧ ايام.


متن بالا مربوط به قانون جدید راهنمایی رانندگی قطر است که ۱۰۰۰ریال قطری برای تخلفی که در تصویر است جریمه تعین شده است. در شهر دوحه خیابان ها استاندار های بین المللی را دارد  قبل از رسیدن به چراغ قرمز باید مسیر خود را انتخاب نموده باشی وهروقت دلت بخواهد نمی توانید لاین عوض کنید . 


هنگام ورود از فرعی به اصلی باید توقف کامل کنید وبیشتر جاها مثلث قرمز افسح را می بینی که رعایت حق تقدم را یاد آوری می کند


هنگام ورود به میدان توقف کامل باید بنمایید


روز سیزده دیماه ۹۵ مصادف با  ٢٠١٧Jonخانمی ایرانی از اداره مرور المطار دوحه آمده بودند به مدرسه شهید بهشتی تا اطلاعاتی در باره قوانین راهنمایی رانندگی قطر در اختیار همکاران اعزامی قرار دهد که موارد زیر را مطرح نمودند:


۱_ جریمه ها از سال ۲۰۱۰ افزایش چشمگیری داشته است


۲_ از ۲۰۰ریال تا ۵۰۰ ریال قطری اکنون به ۵۰۰ الی ۱۰۰۰۰ریال افزایش یافته است


۳_درسال اگر یک گواهی نامه ۱۴ نمره منفی بگیرد باطل می شود


4_عبور از چراغ قرمز ۶۰۰۰ریال قطری جریمه دارد


۵_پارک نمودن در پارکینگ معلولین نمره منفی وجریمه دارد


۶_ بچه زیر ده سال حق ندارد در صندلی جلو بنشیند

۷_ در تصادفات کروکی کشیدن لازم نیست فقط به اداره مرور مراجعه شود

۸_ سرعت بالای ۸۰ در خیابان ها جریمه دا د

۹_ در فلکه کسی که در سمت چپ می راند در تصادفات مقصر نیست

۱۰_ نبستن کمربند ایمنی ۵۰۰ریال قطری جریمه دارد

۱۱_ از پشت به ماشین دیگری زدن ۱۰۰۰ ریال جریمه دارد

۱۲_ ۵۰درصد نیروهای پلیس قطر سرهنگ هستند

۱۳_ همه جا با دوربین کنترل وثبت می شود 


۱۴_ در تصادفات بدون گواهینامه ۱۰۰۰۰ریال جریمه دارد


۱۵_ ۱۰۰متر مانده به چهار راه باید مسیر انتخاب شود در غیر اینصورت تغییر لاین ۱۰۰۰ریال جریمه دارد


نکات دیگر هم یاد آوری نمود که بسیار مفید بود 


هر ریال قطری معادل ۱۰۰۰تومان ایرانی است یعنی در صورت رد کردن یک چراغ قرمز باید ۶میلیون جریمه پرداخت گردد


ونکته پایانی این است که در پمپ بنزین سرنشین ماشین پیاده نمی شود فقط میزان بنزین ومبلغ را می پردازد 


محمد فایق مجیدی دهگلان

معلم اعزامی به دوحه _ قطر

/ 0 نظر / 42 بازدید