پارودي شعر حافظ

خيلي ها شهر حافظ را پارودي كرده اند  اين هم شعري از يكي از شاعران كرد  ملا حسن دزلي كه شعر:(( دل ميرود زدستم صاحبدلان خدا را ))به صورتي زيبا تغيير داده است

دل ميرود زدستم صاحب دلان خدارا

دردا كه حب پنهان خواهد شد آشكارا

باد صبا دخيلك از حد گذشت شوقم

بهر عزيمت شهر آخيز كن زجارا         

پرواز كن به افلاك تاميرسي به سماك

يك چرخه زن بمثل طياره برهوارا

برفرق سه عنصر اهليليجي معاصر       

غوغا بعالم افكن تخرق كن هوا را

از عاشقان گذر كن در آويدر نظر كن    

بنگر به آن نواحي وآن شهر دل ربا را   

بگشاي چشم عرفان درجستجوي ياران

در ياب آستان عبد العظيم مارا 

آن اعظم ائمه وآن علم را تتمه

در عرصه فتاوا اسلام پيشوارا

آرده (به رو)است نانم (گزگل)خورشت وخوانم            

بر سفره ام نباشد جز نا ن و(دوخه وا) ر

اني بعيد ولحم محتاج گوشت گيسك

يا ليت ولمه گوشتي يستبرژو لمارا

اني اك هراسان من ويزه ويز ميش

خرنگز وكيچ ضب وسوسمارا

و مالنامواش الاجا جات

كل ذوات پوپ ثتتان ئه و چوارا

باروكه صغييرا ديك له صياح

لما يتس عليها سرا ولا جهارا

الا نباتي كاهو ارواحونا فداهو    

نحن لا نريدي ما هناك كوهسارا        

بس باشد اين خرافات كوتاه كن اين مقالات

آنبه كه ختم ارم اين نامه بر دعارا        

         

/ 0 نظر / 5 بازدید