چند نکته تربیتینویسنده :محمد فایق مجیدی دهگلان-معیارهایی که کودک نقشی در پیداش آنها نداشته را ملاک پاداش قرار نمی دهیم (مثل زیبایی، جنسیت، نژاد، شهری و روستایی و ..)


-همواره به ملاک های قابل تغییر که با تلاش و اراده قابل حصول هستند پاداش می دهیم (مثل، هنر، تحصیل، مهربانی و ...)


-به کودکان می آموزیم که همواره از پیشرفت دیگران خوشحال باشند و از شکست دیگران ناراحت


- رفتار احترام آمیز زوجین نسب به همدیگر، نقطه ثقل یادگیری اخلاق جنسیتی و اجتماعی می باشد.


-پیش فرزندانمان پشت سر مهمان، یا دیگران سخن نمی گوییم که بذر بدبینی و کینه را خواهیم کاشت.


- به کودکان خود با قلک مفهوم پس انداز را یاد میدهیم هر چند بی نیاز باشیم.


- به کودکان خود با ساعت ارزش زمان را یاد میدهیم.


- هر چند وقت یکبار کودکمان را در حد توانمان در کارهای انسان دوستانه چون دیدار از معلولان و ... مشارکت می دهیم.


- در زمستان به بهانه دانه پاشیدن به پرندگان، به او عشق به خلقت را یاد میدهیم.


- همواره برایش قصه می گویم، صدای قصه های پدر و مادر، منبع بی کران و طعم واقعی محبوب بودن و امنیت است.


-وقتی کودکمان، در مورد معلم خود سخن می گوید و نام وی را ذکر می کند، به احترام نام معلم از سر جای خود بلند می شویم تا شان و منزلت علم را یاد داده باشیم.


-اگر در هر دقیقه 60 بار به کودک خود بگوئیم "تو می توانی" باز کم گفته ایم.


/ 0 نظر / 52 بازدید