حافی سمرانی


حافی سمرانی

دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : #محمد_ فایق _مجیدی _دهگلان

تاریخ کتابت:  97/04/26

 

یادداشت شماره 13  

 

#قطر#دوحه

 

برگی زرین از مشاهیر کرد اثر زنده یاد بابا مردوخ روحانی(شیوا)

قرن چهاردهم هجری قمری

 

            

                  حافی سمرانی

حاج شیخ محمد متخلص به حافی ، فرزند رستم بیگ مشهور به آمیر آخور باشی فرزند بهرام بیگ بن میرزا بیگ بن حاج محمد آقا امیر آخور خسروخان والی بزرگ اردلان به سال 1241ه.ق در شهر سنندج متولد شده وبعد ها به علت اقامت در دهکده سمران (از قرای جنوبی شهر سنندج ) نسبت سمرانی پیدا کرده است.

...از آثار اوست : بارقات السرور،معدن النورو غیرهما درباب آداب طریقت .

نمونه ای از شعر او:

 

یادت به خیر بادا ای وقت نوجوانی

بنگر چه بر من آورد پیری وناتوانی

 

هجران وعشق جانان باهم چو عهد بستند

ما را به وادی غم کردند جاودانی

 

آر ای صبا به مجنون بویی ز زلف لیلی

تا یک دمش ز غم ها با لطف وارهانی

 

قومی نیند آگاه ز اسرار ورمز این راه

درعشق وشورش ما دارند ، بد گمانی

 

حلاج را شنیدی چون دست ها بریدند

کردی رخ خود از خون گلگون وارغوانی

 

تا ناقصان غافل ، بیگانه زین مسایل

از زردرویی او نارند بد مظانی

 

چون نیستی ز تردید ، همرنگ اهل توحید

خوش باش تا به تقلید خود را در آن کشانی

 

شاید به یک تجلی عکس جمال معشوق

روزی ترا چو برقی دریابد وبدانی

 

ای (حافی) پریشان در راه وصل جانان

گر راحت است وگر رنج می کوش تا تواتی

 

برای کسب آگاهی بیشتر در مورد حافی به مشاهیر کرد جلد دوم وآثارش مراجعه فرمایید

 

 

@fayighkurdistan

نوع مطلب : مشاهیر کرد،  

برچسب ها : 


/ 0 نظر / 37 بازدید