هه ژار و (ژن)

                                 هه ژار و (ژن)

نازانم له کویم خویند وته وه ده لی(( پیاوان بو ناو ده رکردن حه ول ده ده ن ژنان به فرمیسکی چاو نر خه که ی ده بژیرن ...)) به لی فر میسکی خو شک و ژنی من نرخی کی زور گه وره یان

بژارد بو .ئه و نرخ بژیره فرمیسک هه لوه رانه ش وه که سه ر بازی بی ناو وان.که س به هیچیان  ناگري

به لام له راستی داپاله وانی گه وره ی داستان هه ر ئه وانن. ئه گه ر کاری دنیا له  روی عه داله ت

بوایه دبوایه له جیگه ی کوته لی پاله وانانی میژو کوته لی دایک وخوشک وژنه کانیان له مه یدانی

شاراندا به رز کردایه که وه به داخه وه کواعه داله  ت؟ کوا دوا که و تنی حه قيقه ت دلی ژن هه ر ژنیک. له نه ر

می و به زه یی دا ده ریا یه کی بی بنه وبوهیچ مه له وانیکی بیروه رو شاره زا په ی نه دراوه وهیچ

زانایه که لام وایه وه که هه یه په ی پی نه برد وه خودا یک هه ر باسی ناکری خودای به زه یی

                                        ..ئه گه ر هه بی دایکه ئه و که سانه به بروای ..

من زور ساویلکه  نه ونه زانن که به لا یانه وه که ما یه تیه باوکی کچانن وکوریان ئاواته له سه ر چاوه ی به زه وخوشه وسیتی لاده ده ن وده م به گه نا ویکه وه ده نین که هیچ که س تیراونه کردوه..

   *فلسفه بافی *

وادیاره ملم له فه لسه فه  بافی ناوه كه هيچ له دم وكاويژي من نا و شيته وه

((چویله که خوت چی و شورباوت چی؟!))

                             ((ژن ومال))

پیشینیان گو تو یانه :(( پیاو فه عله یه و ژن به ننایه ))

به نناخانو دروست ده کا. فه عله هه ر که رشته  بینی و که س نه بی بوی له سه ر یه ک دانی  جگه له ولات پیس کردن وتوز به پا کردن شتیک له گوری دانيه ..

هه ر بویه ش گو تو یانه ژن ومال واتا تا ژن نه بی مال نیه ... ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید