محه مه دو خویندن...

محه مه دو خویندن...

محه مه د له سابلاغ ده به ر خویندن نرابو. به رواله ت پولی یه که ی ته واو کردبو. به لام هه ر ده تگوت خومم به مندالی .گیل نازیره که ته نانه ت ...

وه ک خه لکی قوره به را زمان لیها توره ...

به دوازده ئاغار عیه تیکان هه بو ...

ماموستا  هه ژار،چيشتي مجيور 

به انتخاب محمد فايق مجيدي دهگلان

/ 0 نظر / 4 بازدید